Annons: Mediedagen 2019

Medieföretagen tar inte läsarnas oro på allvar

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Medieföretagen känner inte hur vindarna blåser. Men snart måste de sannolikt byta linje. Verkligheten kommer att tvinga dem.

I veckan kom de nya SOM-siffrorna. De visar att nu är varannan svensk mycket orolig för klimatförändringarna. Nästan lika många, 47 procent, säger att de är mycket oroliga för miljöförstöringen.

I veckan kom också nya siffror om att världen har passerat 410 ppm (parts per million) CO2 i atmosfären. 400 ppm-nivån passerades för första gången 2013 och permanent 2017. Trenden visar inga tecken på avmattning.

Det kan vara så att jag följt med dåligt. Det kanske har varit extrasändningar i Ekot och Expressen kanske har sänt live från Manua-observatoriet på Hawaii där mätningarna görs. Det kan vara så. Men jag tror inte det. Utan som vanligt så får dessa nyheter, i bästa fall, ett begränsat utrymme en bit in i sändningarna eller tidningen.

Det kan inte bero på okunskap. I så fall lider varenda svensk mediechef av grava lässvårigheter. Så är det knappast.

Snarare är det kanske så att de, precis som väldigt många andra, upplever att frågeställningen är för stor och för skrämmande och därför hoppas att någon annan ska ta tag i det. Förståligt men inte förenligt med uppdraget.

På tredje plats i SOM-listan över vad svenskarna är mycket oroliga för är terrorism. En oro som visade sig vara ytterst befogad för några veckor sedan då lastbilsterroristen mejade ner ett antal människor på Drottninggatan. Händelsen fick också ett berättigat utrymme i nyhetsmedierna.

Men tänk om de nya larmsiffrorna om att vi nu passerat 410 ppm fick samma bevakning? Eller att Arktis enligt nya beräkningar kan få isfria somrar redan under 2030-talet som en ny rapport slår fast?

Det finns många exempel på bra miljöjournalistik. Svenska Dagbladet har till exempel både haft en klimatpodd och en digital satsning på hållbarhetsbevakning. Den sistnämnda var dock sponsrat av tre företag och därför blev det ingen fortsättning när dessa klev av. Synd. Tänk om tidningen hållit fast vid sin linje, vilket förtroendekapital som hade byggts upp.

I sommar kommer stora delar av Sverige drabbas av vattenbrist. Det vet vi redan. Och mycket talar för att det är klimatförändringarna som ligger bakom att det i princip saknas en hel årsnederbörd i grundvattenmagasinen.

Kanske kan tomma brunnar och mer eller mindre torrlagda sjöar vara det som får svenska medier att ge miljöfrågor den tyngd och det utrymme som krävs för att få till en förändring. Eller väntar mediecheferna på att 75 procent av befolkningen ska säga att de är mycket oroliga för klimatfrågorna innan de vågar göra något?

 

 

Dags att skippa skeptikerna

Det är inte farligt att röka cigaretter. Säkerhetsbälten är inte speciellt nödvändiga. Och flytvästar är mest i vägen.

Det är inga argument någon tidning skulle känna sig tvungen att visa upp för att balansera texter om farorna med att röka, åka bil utan att vara fastspänd eller vara på sjön utan flytetyg. Och om någon insändarskribent skulle säga att de har vetenskapliga belägg för dessa teser rycker varje ansvarig redaktör på axlarna åt det.

Men samma insikt gäller inte överallt. När det gäller miljöjournalistiken släpps skeptikerna fram i allt högre utsträckning. Det visar nya siffror som Vi-skogen och Retriver presenterar i dag i rapporten Varmare klimat – iskall nyhet.

2014 fanns det 916 artiklar i svenska printmedier där personer som ifrågasatte klimathotet eller tycker att det är överdrivet fick komma till tals. 2015 var siffran 1 373 stycken och 2016 var antalet 3 098.

Delvis beroende på att Donald Trump tillhör denna skara. Men också för att debattörer som till exempel hävdar att klimathotet är ett påhitt av organisationer som lever på att skrämma upp folk eller att väderrelaterade katastrofer är helt naturliga och inte har något samband med människans agerande.

Det är en naturlig reaktion att tro på auktoriteter. Och flera aktörer i debatten har akademiska titlar som ger sken av trovärdighet. Men även docenter kan ha fel i grunden och deras inlägg platsar därför i papperskorgen. För den debattredaktör som känner att det är läge att läsa på lite innan hen trycker på raderaknappen finns här tre länktips: Nasa, Per Holmbergs klimatskola och Utläppsrätt.se. Dessa personer får för övrigt ofta epitetet ”klimatskeptiker”. Vilket egentligen är missvisande. Mer korrekt är vetenskapsskeptiker. Eller varför inte faktaresistentiker?

En viss tröst kan vara att antalet artiklar som tar upp klimatfrågan ökat i svensk press sedan 2014 då det sammanlagt publicerades 42 163 stycken. 2015, året då det stora klimattoppmötet i Paris hölls och avtalet om att den globala uppvärmningen ska begränsas till ”klart under” två grader skrevs under publicerades det 54 122 artiklar om klimatfrågan. 2016 var antalet något lägre, 52 733 stycken.

Flitigast att skriva om klimatfrågan är för tredje året i rad Svenska Dagbladet. 2016 publicerades där 1 257 artiklar om frågan. Men Dagens Nyheter är bara ett drygt 50-tal artiklar efter.

Förhoppningsvis gör Vi-skogen och Retriver en liknande sammaställning även för 2017. Förhoppningsvis har antalet klimatrelaterade frågor ökat då. Och förhoppningsvis är antalet vetenskapsskeptiker som får utrymme i tidningarna på samma nivå som antalet som talar sig varma för rökning eller bilfärder utan säkerhetsbälte.