Stoppa straffriheten för brott mot journalister

I dag, den 2 november, firas Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister. Många journalister dödas, hotas och trakasseras och förövarna blir nästan aldrig vare sig gripna eller straffade. Nu kräver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg och Fojo:s verksamhetschef Kersti Forsberg att straffriheten för brott mot journalister stoppas.

Enligt FN-organet Unesco har över 800 journalister dödats det senaste decenniet – en var femte dag. Morden kan ses som den extrema änden av en skala som börjar med inskränkningar i yttrandefrihet och självcensur.

Enligt Unesco leder färre än ett av tio journalistmord till fällande dom. Knappt hälften av de länder där morden sker har rapporterat till Unesco, som är ansvarigt FN-organ, om vilka juridiska åtgärder som vidtagits för att utreda fallen. För den andra hälften har inga rättsliga följder rapporterats.

Denna mörka trend fortsätter. I år har Unescos generaldirektör Irina Bokova hittills fördömt dödandet av 82 journalister runt om i världen. Många har mördats i konfliktområden men fler än 90 procent av de dödade journalisterna har varit lokala reportrar som rapporterat om grov brottlighet och korruption. Mörkertalet är dessutom stort.

Till denna tragiska statistik ska läggas den stora mängd journalister som dagligen möter hot, trakasserier, tortyr, kidnappningar och även godtyckliga frihetsberövanden. Också i Sverige möts journalister dagligen av hot och hat, kvinnliga journalister är särskilt utsatta. En fjärdedel av alla svenska kvinnliga journalister utsattes under 2015 för sexistiskt näthat. Att bli trakasserad i sin yrkesutövning är oacceptabelt var i världen det än sker och konsekvenserna är förödande för pressfriheten.

Den 2 december är det 250 år sedan den svenska Tryckfrihetsförordningen klubbades igenom och Svenska Unescorådet, Medieinstitutet FOJO, Utrikesdepartementet och Svenska institutet anordnar då ett internationellt seminarium där några av världens främsta kvinnliga journalister medverkar och diskuterar åtgärder för att möta hot och hat.

Straffrihet för brott mot journalister är ett gift för samhället och startar en negativ spiral då det sänder en signal till extremister och kriminella att de kan fortsätta. Unesco har vid upprepande tillfällen varnat för att straffriheten skadar hela samhällen genom att det gör det lättare att dölja brott mot mänskliga rättigheter, korruption och kriminalitet.

Om journalisters säkerhet hotas då de utför sitt arbete i allmänhetens tjänst utan att detta får rättslig påföljd sprids en självcensur och fler drar sig för att skriva om känsliga ämnen. Självcensuren får stora konsekvenser för upprätthållandet av demokratins grundpelare: press- och yttrandefrihet och medborgares rätt till fri tillgång till information.

Straffriheten för journalistmord kan bli en ödesfråga för demokratin om den inte tas på större allvar än i dag. Det ligger i allmänhetens intresse att vi kan vända trenden. För att göra det måste vi alla göra mer: stater, medieägare- och medieföreträdare samt internationella organisationer.

 

Mats Djurberg

Generalsekreterare Svenska Unescorådet

Kersti Forsberg

Verksamhetschef Medieinstitutet FOJO

 

Samtidigt med Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister så håller Fojo och Svenska Institutet i Alexandria en tre dagars-konferens med 25 kvinnliga journalister från MENA-regionen på temat hat och hot och strategier för att möta detta. Genom seminariet vill Medieinstitutet Fojo och Svenska Institutet i Alexandria uppmärksamma dagen och ta fram förslag på hur hat och hot mot kvinnliga journalister kan bemötas.

Länkar:
Unescos “World Trends Report on Freedom of Expression and Media Development 2015
Namnlista och nationalitet på journalister som mördats under 2016, och även tidigare år.