Annons: Mediedagen 2019

Vi har inte tackat ja till några ”uppvaktande möten”

Att Jan Scherman inte uppskattar Medieutredningen och gör allt han kan för att misskreditera vårt arbete är uppenbart. Det har han all rätt att göra - men det ger honom inte carte blanche att sprida felaktiga uppgifter menar Anette Novak.

Medieutredningen har inte tackat ja till några “uppvaktande möten” från enskilda aktörer. Vi har haft mängder av kontakter för att inhämta uppgifter, något grundläggande i en analysfas. Vi har också börjat ha planeringsmöten med berörda inför fas två. 

Påståendet att Medieutredningen skulle ha dolt möten är felaktigt. Samtliga möten som Jan Scherman hänvisar till som “hemliga träffar” är formellt noterade – och finns i den sammanställning Scherman tagit del av: Mittmedias koncern-vd Thomas Peterssohn var en av deltagarna vid det rundabordssamtal som genomfördes med av TU utvalda datakunniga medlemmar den 13 augusti. 

Mötet finns noterat i vår sammanställning över kontakter. Mötet med TU:s ordförande Raoul Grünthal hölls den 14 augusti. Mötet finns noterat i vår sammanställning över kontakter.

Hoppas att detta klargör eventuella kvarstående frågetecken – och att vi nu kan diskutera de viktiga sakfrågorna: medborgarna och deras behov av en mångfald av fria, oberoende medier.

Anette Novak särskild utredare, Medieutredningen

Novak om kritiken från Scherman

Lägg alla kort på bordet, Anette Novak