Annons: Mediedagen 2019

Dagens Samhälles ansvar att korrigera om vårdskandaler

Slutreplik

Det faller på Dagens Samhälle att ta ansvar för och korrigera den bild av vårdskandaler som redaktionen själv tidigare förmedlat, skriver Torbjörn von Krogh.

Tack för erbjudandet om att delfinansiera en studie av vad ordet vanvård står för i medierapporteringen, Mats Edman! Jag måste dock av två skäl tacka nej denna gång. Dels är jag överhopad av andra arbetsuppgifter och dels anser jag att det främst faller på Dagens Samhälle att ta ansvar för och korrigera den bild redaktionen själv tidigare förmedlat. 

När materialet presenterades i tidningen fanns inga reservationer om att sökordet vanvård också innebar vanvård av gravar och fastigheter och hundar och katter och hästar och andra djur. Trots att tidningen, enligt Mats Edmans svar, ”givetvis” kände till detta. I stället använde tidningen förekomsten av 19 500 träffar i Mediearkivet 2002-2012 som bekräftelse för påståendet att många andra medier starkt överdriver rapporteringen om skandaler i vården. 

De 19 500 träffarna utnyttjades för att skapa kraft i nyhetsgrafiken och ge understöd åt rubriken ”Medierna frossar i vårdskandaler”. I texten kopplas ordet vanvård ihop med de vårdskandaler som redaktionen noga kartlagt. De så kallat påstådda skandalerna (45 stycken) uppges generera cirka 400 nyhetsartiklar vardera. Vidare heter det i texten: ”De 137 påstådda och verkliga skandalerna genererade 2002–2012 21 500 träffar på orden ”vårdskandal” och ”vanvård”. Ett direkt samband alltså – hur går det ihop med att redaktionen redan visste om att träffarna också innehöll vanvård i ladugårdar, på kyrkogårdar och i stall?  

Nästa bok från Sim(o) heter ”Räkna med nyheter” och handlar om behovet av redaktionell kompetens för att hantera egna och andras statistiska undersökningar i medierna.

Hur kan en redaktion göra som, i en situation som denna, vill ta ansvar för att förmedla en så korrekt bild som möjligt till sin läsekrets? Jag har bett en av bokens författare, universitetslektor Jan Strid vid JMG, om ett råd. Han föreslog en undersökning av ett systematiskt slumpmässigt urval.

Undersök var 40:e träff i materialet. Det innebär ett mer hanterligt material om knappt 500 artiklar och ger en statistisk felmarginal på plus/minus drygt fyra procent. Det är tillräckligt för att ge en grundad uppfattning om materialets olika kategorier. 

Dagens Samhälle lade ner mycket tid och kraft för att kartlägga och klassificera drygt 2000 artiklar om vårdskandaler, men verkar ha utgått från att de 19 500 texterna om vanvård bekräftade deras tes. Nu har redaktionen en hanterbar möjlighet att ta reda på hur det egentligen förhåller sig. Lycka till!

Vi är beredda att finansiera Torbjörn von Krogh