Annons: Mediedagen 2019

Publisher eller tidningschef?

Publisher och tidningschef, titlarna används ofta synonymt i Sverige. Det finns vissa problem med dem båda.

Vad ska man kalla en person som är både chefredaktör/ansvarig utgivare och vd/ekonomiskt ansvarig för en tidning. I Sverige används orden tidningschef och publisher ganska synonymt och idag när det blev offentligt att Charlotta Friborg blir tidningschef / publisher på Corren har båda titlarna använts.

Jag har tre problem med termen publisher:

1. Det är en anglosaxisk term som inte riktigt försvenskats än.

2. Den svenska betydelsen överensstämmer inte riktigt med den amerikanska, där en publisher också äger tidningen.

3. Det finns en lite mer allmän känsla i ordet publisher, kan möjligen tolkas som ”någon som publicerar”.

Termen tidningschef har problemet att det kan tolkas som att en vd bara är vd för tidningen när företaget har en rad andra verksamheter. Det kan också tolkas som att det bara handlar om papperstidningen och inte andra kanaler. Men så länge som vi pratat om tidningsföretag borde vi rimligen kunna prata om tidningschefer. Nästa steg borde då vara mediechef eller mediehuschef, men de används inte mig veterligen.

På Medievärlden föredrar vi den svenska termen tidningschef, rätt eller fel? Kommentera gärna!