Annons: Mediedagen 2019
Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige. Foto: Jonas Hellsén

TU: ”Saknar hårdare straff för hot mot redaktionella”

TU:s vd Jeanette Gustafsdotter tycker det är positivt att de som hotat en utgivare döms – men efterlyser hårdare straff för den som hotat personer i redaktionell ställning.

Under onsdagen kom domen mot den man och den kvinna som hotat Hall Medias tidigare ansvariga utgivare Marie Johansson Flyckt och hennes vän. De båda dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Mannen för att ha hotat Marie Johansson Flyckts vän som var med vid tillfället och kvinnan för att ha hotat Flyckt.

Jeannette Gustafsdotter, vd på TU, tycker det är positivt att det blev en fällande dom.

– Jag tycker mig se tendenser till att rättsväsendet börjat fälla för hot som framförts mot personer i redaktionell ställning, säger hon.

Att båda de åtalade fick samma straff, trots att den ena hotat en person i redaktionell ställning, ser Jeanette Gustafsdotter som ett negativt inslag i domen.

– Den som hotar någon i redaktionell ställning bör dömas hårdare. Jag saknar fortfarande att man från rättsväsendets sida tydligare markerar att det är av försvårande karaktär att man har hotat någon i redaktionell ställning Jag skulle önska att man skriver i domarna att det är ett allvarligare brott och att det är ett hot mot demokratin, säger hon.