Annons: Mediedagen 2019

JK inleder inte förundersökning mot Aftonbladet

Justitiekanslern anser att det saknas allmänintresse och kommer därför inte inleda en förundersökning mot Aftonbladet för förtal av Martin Kragh. "Jag ser ingen logisk linje i de frågor JK väljer att driva", säger Martin Kragh om beslutet.

Under tisdagsmorgonen har justitiekansler Mari Heidenborg beslutat att inte gå vidare med en förundersökning om förtal av forskaren Martin Kragh i Aftonbladet. Det var i förra veckan som Martin Kragh lämnade in en anmälan gällande tre artiklar publicerade på Aftonbladet Kultur där han menar att han pekas ut som en brittisk spion.

I beslutet skriver Justitiekanslern att det saknas allmänintresse för en utredning om det eventuella förtalet av Martin Kragh. JK väcker enbart åtal för förtal i fall där det finns ett allmänintresse. Finns inget sådan är det den person som anser sig blivit förtalad som ska driva frågan civilrättsligt, skriver JK.

Det betyder dock inte att JK tar ställning i själva skuldfrågan.

”Detta beslut innebär inte något ställningstagande i frågan om ett förtalsbrott har begåtts och påverkar inte anmälarens möjlighet att själv väcka enskilt åtal”, skriver Mari Heidenborg.

Martin Kragh säger till Medievärlden att han inte bestämt sig hur han ska gå vidare med frågan.

– Jag överväger olika alternativ. Men det är något som jag kommer reflektera över och jag kommer fundera över vad JK menar – för det är inte uppenbart hur de resonerat, säger han.

Martin Kragh menar att det finns ett allmänintresse i frågan och att han i anmälan framfört argument för varför det är så.

– Men det är inget som JK verkar ha fäst någon vikt vid. Mårten Schultz skrev i SvD förra veckan och menade att det fanns ett stort allmänintresse. Så även bland jurister verkar det vara delade meningar. Om man tittar på tidigare mål som JK drivit ser jag ingen logisk linje. Men de har säkert sina argument, men eftersom de inte motiverar besluten är det svårt att förstå, säger han.

Det finns ingen högre instans dit beslutet går att överklaga. Dock är det möjligt att få beslutet omprövat av Justitiekanslern, och då framföra nya argument för sin sak.

Läs mer

JK:s besked om Kraghs förtalsanmälan kan komma på tisdag (2019-05-15)

Aftonbladet avpublicerar Martin Kragh-artikel (2019-03-14)

Martin Kragh utesluter inte rättsliga åtgärder mot Aftonbladet (2019-03-18)