Annons: Mediedagen 2019

Inte partiskt att utgå från att koldioxid värmer upp jorden

GRN

Det var inte ett brott mot kravet på opartiskhet när Vetandets värld i P1 gjorde ett program om klimatskeptiker. Det slår Granskningsnämnden fast.

En pensionerad professor intervjuades i Vetandets värld i P1 i september förra året. Programmet handlade om klimatförnekare och professorn användes som ett exempel på en sådan. Professorn gavs utrymme att uttrycka varför han tror att larmrapporterna om klimatförändringarna är överdrivna.

Därefter förtydligade programledaren att det som professorn sagt inte överensstämmer med rådande forskning. I programmet intervjuades också två forskare som studerat klimatskeptiker och som sade att det finns kopplingar mellan högerextremism och klimatförnekande.

Professorn ansåg att reportern var partisk och ägnade sig åt aktivism snarare än journalistik. Han tyckte också att han blev förvrängd och hånad.

Granskningsnämden friar dock inslaget. De skriver att de i flera beslut sedan 2010 slagit fast att IPCC:s slutsatser om att det pågår en global uppvärmning har brett stöd bland både klimatforskare och politiker. Därför är det inte ett brott mot kravet på opartiskhet att utgå från de premisserna i ett program.

Sammankopplingen mellan högerextrema och klimatskeptiker menar Granskingsnämnden är försvarbar då det är en generell slutsats och inte pekar ut professorn som person som högerextrem.