Annons: Mediedagen 2019

Annonssmäll för kvällspressen – raset tilltar

MEDIEBYRÅBAROMETERN

Annonsintäkterna för kvällspressen rasade med nästan 36 procent under mars jämfört med samma månad året innan.

Köpen av annonser, som förmedlats via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade kraftigt för de tryckta tidningarna under mars månad jämfört med året innan. Störst ras var det för kvällstidningarna, vars annonsintäkter backade 35,9 procent. Totalt under 2019 har annonsintäkterna för kvällspressen minskat med 22,3 procent jämfört det första kvartalet 2018.

Men även dagspressen tappar annonsintäkter. Storstadspressen annonsintäkterna minskade med 14,9 procent i mars månad, och har en ackumulerad minskning på 17,5 procent under årets första tre månader. Landsortspressen minskning är något planare. Mars månad minskade annonsintäkterna med 13,7 procent och på årsbasis har de tappat 11,6 procent av annonspengarna. Dessutom minskade dispalyannnonsköpen med 4,9 procent.

”Under delar av 2018 fanns det tendenser till att nedgången i annonsintäkter för print var på väg att plana ut, men de senaste fem månaderna har nedgången accelererat igen,” säger Jochum Forsell, vice vd IUM i en kommentar till siffrorna.

Även populärpressen (-21,6 procent) och fackpressen (-10,2 procent) fortsatte att tappa annonsintäkter i mars.

 

Så gjordes undersökningen

Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.