Annons: Mediedagen 2019

Printannonser fortsätter rasa

MEDIEBYRÅBAROMETERN

Köpen av annonser i tryckta tidningar som förmedlades via Sveriges Mediebyråers medlemmar fortsätter att minska kraftigt. Förra årets OS tros spöka bland siffrorna.

Pressens annonsintäkter, mätt genom köp av annonser från medlemmar i Sveriges Mediebyråer, via den tryckta tidningen minskade rejält i februari jämfört med förra året. Totalt minskade annonsintäkterna med 22,6 procent för tryckta medier. Det är fortsättningen på en lång trend av minskade annonsintäkter för tryckta produkter.

Värst såg det ut för kvällspressen, som tappat 31,8 procent av annonsintäkterna. Det är en ny vändning nedåt efter att man gjorde en stark januarimånad. Storstadstidningarna tappar 22,6 procent och landsortspressen 16,6 procent.

En anledning till det kraftiga tappet jämfört med förra årets februarimånad är OS, som lockade många annonsörer. Det gäller specifik för kvällspressen säger Jochum Forsell, vice vd på IUM i ett pressmeddelande.

Hittills i år har pressens annonsintäkter i de tryckta dagstidningarna minskat, men något beskedligare än i februari. Landsortspressen tappar 10,5 procent i annonsintäkter i print, storstadspressen 19,2 procent och kvällspressen 12,8 procent.

Så gjordes undersökningen

Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.