Annons: PP Pension

Stampen slipper miljonstämning

Mittmedia och Eskilstuna-Kuriren stämde 2017 Stampen på 76,5 miljoner kronor vid Göteborgs tingsrätt. Striden gällde uppdelningen av Liberala Tidningar i Mellansverige 2015. Nu har parterna återkallat stämningen och målet avskrivits.

Bakgrunden är de problem som uppstod då Stampen 2016 tvingades till rekonstruktion. Det är en krånglig tvist som uppstod så här:
2007 köptes Liberala Tidningar i Mellansverige (LTM) av Stampen, 55 procent, och Mittmedia i samarbete med Eskilstuna-Kuriren (EK), 45 procent. LTM ägde i sin tur 46 procent av tryckerikoncernen VTAB. I LTM ingick 15 lokaltidningar, med Nerikes Allehanda och VLT som största företag.

Samarbetet gnisslade från start och blev bara sämre i takt med att Stampen gick ned sig i obeståndsträsket. Våren 2015 beslöt sig parterna för skilsmässa med en till synes enkel bodelning: Mittmedia/EK fick tidningarna, Stampen fick tryckerierna.

Värderingen visade att tryckerierna var värda 70 miljoner kronor mer än tidningarna, en summa som Stampen då skulle betala till Mittmedia/EK. Där kunde skilsmässan ha slutat lyckligt om det inte funnit ett problem: Stampen hade inga pengar och stod redan med skulder upp till öronen.

”Trist att ni är panka”, tyckte Mittmedia/EK, ”men vi löser det, vi behåller 7 procent av VTAB-aktierna som ni får lösa in i etapper under tre år”.

En avbetalningsplan helt enkelt, också den till synes enkel. Första avbetalningen den 1 juli 2015 gick bra. Stampen lyckades skaka fram 7 286 786 kronor för de 16 732 VTAB-aktier à 435:50 som avtalet stipulerade.

Men snart förbyttes den lyckliga separationen i bitter strid. Stampen ställde den 23 maj 2016 in betalningarna och ansökte om rekonstruktion.

Den 20 juni begärde Mittmedia/EK att Stampen enligt aktieägaravtalet skulle lösa in nästa post VTAB-akter värd 15 738 119 kronor.

”Går icke”, svarade Stampen, ”vi har som bekant ställt in betalningarna”.

Mittmedia/EK vände sig då till VTAB, också under rekonstruktion, för att få aktierna inlösta enligt en av avtalets många klausuler.

Men det blev inga mer pengar för Mittmedia/EK, trots många turer och försök att komma överens. Det slutade med en stämning i Göteborgs tingsrätt, där Mittmedia krävde 42,5 miljoner kronor och EK 34 miljoner enligt det ursprungliga aktieägaravtalet.

Till stöd för sitt krav på att avtalet från 2015 skulle gälla fullt ut anförde Mittmedia/EK att skulderna inte fanns med i borgenärsförteckningen vid rekonstruktionen och alltså inte omfattas av det 25-procentiga ackordet. Då motstämde VTAB/Stampen med huvudkravet att avtalet utgör en ”efterställd fordring” och skulden ska anses utsläckt genom det fastställda ackordet. I andra hand krävde Stampen att skulden reglerades i nivå med ackordet på 25 procent, vilket skulle innebära en förlust för Mittmedia/EK på 57 miljoner kronor.

I ett drygt år har de juridiska ombuden utväxlat skrifter och slutligen funnit det för gott att båda parter återkallar sina stämningar. I går beslutade Göteborgs tingsrätt att avskriva målet. Det förefaller osannolikt att någon av parterna överklagar beslutet.

 

Leif Holmkvist