Annons: PP Pension
Facebook Twitter Appar Foto: Pixabay

200 mediechefer: Facebook mindre viktigt

Större fokus på prenumerationer – mindre klickbete och trafikjakt på sociala medier. Så ser 2019 ut för medierna enligt en ny rapport från Reuters institute.

Prenumerationer och olika typer av medlemskap kommer bli det största fokuset i mediebranschen jakt på intäkter under 2019. I alla fall om man ska tro de 200 mediecheferna i 29 länder som Reuters institutet intervjuat om branschens framtidsutsikter i en ny rapport, varav 52 procent svarat att prenumerationer kommer vara deras huvudfokus under 2019.

Samtidigt som den personliga relationen till läsarna, genom prenumerationer, blir viktigare minskar också behovet av att dra in trafik från Facebook och andra sociala medier. Mindre än hälften av de tillfrågade svarade att Facebook är viktigt eller väldigt viktigt för deras inkomster framöver. Enligt Reuters institute finns det även en tro på att mediekonsumenterna kommer lämna Facebook, eftersom allt fler blir medvetna om hur mycket tid som “slösas” online.

Det innebär också att medierna kommer behöva satsa mer på kvalitet. Bland annat verkar “slow journalism” vara en stark trend men det är osäkert hur många som kommer hoppas på den trenden, skriver institutet vidare.

Det finns också en oro för att betalväggar kan komma att minska målgruppen och få medierna att tävla om gruppen som är beredd att betala för nyheter. Samtidigt ökar risken för att personer börjar undvika nyheter eller använda program som blockerar betalväggar.

Tilltron till AI är hög bland de intervjuade mediecheferna. Hela 78 procent tror att det är ett nödvändigt steg för att säkra journalistikens framtid. Lika många tror att röststyrning kommer förändra hur många konsumerar media under året, och 75 procent säger att ljud blir allt viktigare del av såväl deras innehåll som deras kommersiella strategi.