Ola Sigvardsson, Allmänhetens pressombudsman (PO). Foto: Jonas Hellsén

Detta gäller för bevakningen av PO-anmälningar

Den senaste tiden har flera PO-anmälningar omskrivits i medierna. Men när det gäller rapporteringen om dessa finns det hederskodex och praxis att förhålla sig till. Medievärlden reder ut vad som gäller.

magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
sports
sports
fashion
art
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Fitness equipment
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Motor car
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
news
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
technique
transact
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
travel
The recipe
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training

En sådan hederskodex är att en tidning som anmälts av en person som upplevt sig utsatt för en publicitetsskada inte själv bör ge offentlighet åt PO-anmälan. Allmänhetens Pressombudsman (PO) Ola Sigvardsson förklarar varför:

– Det finns en hederskodex men den är inte nedtecknad utöver över vad som står på vår hemsida. Den säger bland annat att en tidning inte ska publicera att den blivit PO-anmäld, säger han och fortsätter:

– Orsaken är att anmälaren inte ska utsättas för ytterligare publicitetsskada under utredningens gång bara för att han eller hon skickat in en PO-anmälan.

De flesta tidningar som PO-anmälts väljer därför, av hänsyn till det pressetiska systemet, att inte kommentera ett ärende. Men det finns också exempel på motsatsen, att tidningar blivit fällda i Pressens Opinionsnämnd (PON) för att de skrivit om att de blivit anmälda, berättar Ola Sigvardsson.

– För något år sedan undersökte vi hur förekommande det var och hittade då åtminstone sju sådana fällningar sedan år 2000.

Om en tidning fälls i PON är den skyldig att publicera fällningen. Även branschtidningar, som Medievärlden och Journalisten, rapporterar också ofta om klander.

Om en tidning däremot frias bör den inte, enligt PO-PON:s regelverk, rapportera om beslutet. Det för att den kränkning som anmälaren upplevt inte ska upprepas.

Hur väl följer PO-anmälda tidningar det här regelverket anser du?

– Sett över tid följer de det på ett beundransvärt sätt. Men det har absolut förekommit fall där man brutit mot det.

När det gäller PO-anmälningar finns det dock inget som hindrar att en tidning som kommit över information om en anmälan mot en annan tidning väljer att rapportera om det:

– Nej, vi ser inte att vi kan hindra en tidning från att bedriva undersökande journalistik.

Hur tänker du kring att anmälaren skulle kunna drabbas av publicitetsskada även i andra tidningar än den anmälda genom en sådan rapportering?

– I så fall är det upp till anmälaren att anmäla även den tidningen. Vår hederskodex sträcker sig inte längre än till den anmälda tidningen.

Om anmälaren själv väljer att bryta sekretessen är den dock bruten även för den tidning som anmälts.

– Då står det tidningen fritt att kommentera och argumentera.

Hur har digitaliseringen påverkat betydelsen av återhållsamhet för utgivaren?

– Det är svårt att säga att detta område skulle påverkas varken mer eller mindre. Men vikten av återhållsamhet har i vart fall inte minskat i takt med den tekniska utvecklingen.