Annons: Mediedagen 2019

MPRT tar initiativ till granskning av kommersiell radio

Morgonkollen

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) planerar en stickprovskontroll av tio kommersiella radiokanaler. Det blir upp till Granskningsnämnden för radio och tv att avgöra om kanalerna håller sig inom regelverket.

Granskningsnämnden för radio och tv ska titta på hur de kommersiella radiokanalerna förhåller sig till bestämmelserna om otillbörligt gynnande, sändningsbeteckning, annonser och sponsring enligt radio- och tv-lagen. Initiativet är Myndigheten för press, radio och tv:s (MPRT) eget. Det rapporterar Journalisten.

Kanalerna som blir föremål för stickprovskontrollen är Miamedica, MTG Radio, Kilohertz, Lugna Favoriter 104,7 i Stockholm, Power i Stockholm, Kimtevill, HNV Radio, Mix Megapol, Rockklassiker Sverige och RBS Broadcasting.

Sändningsdatumet som ska granskas är den 26 maj 2017 klockan 06-10.