Annons: Mediedagen 2019

Medieutredningens presstöd införs inte

Morgonkollen

Det nuvarande presstödet behålls, med vissa mindre tillägg och justeringar. Det framgår av ett inlägg på DN Debatt som alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna skrivit under.

Medieutredningen hade föreslagit en teknikneutralt presstöd som betydligt fler kunde söka och där en bestämd summa pengar sedan skulle fördelas till de som sökte varje år. Men det systemet kommer inte att införas, enligt det debattinlägg som publicerades idag.

”För att skapa en förutsägbarhet och stabilitet på marknaden har vi enats om att förlänga det nuvarande systemet för presstöd. Även om digitaliseringen kraftigt påverkar mediemarknaden så finns det ett behov av stöd även till den tryckta pressen. Driftsstödet för medel- och högfrekventa tidningar höjs med cirka 10 procent. Taket i det nuvarande regelverket på 40 miljoner kronor per år föreslås kvarstå”, skriver undertecknarna.

Även nuvarande distributionsstöd förlängs och höjs ”Vi behöver skapa incitament för samdistribution av papperstidningar, vilket gynnar både ekonomi och miljö. Tillsammans med beslutad ändring i postförordningen föreslås därför distributionsstödet att höjas med 50 procent, något som särskilt kommer att gynna lokaljournalistiken utanför de större städerna.”

Ett nytt tilläggsstöd införs: ett stöd för journalistik i underbevakade områden som ska kunna uppgå till en miljon per kommun

Dessutom ska innovations- och utvecklingsstödet utvecklas.

För att finansiera förändringarna ska mediestödet höjas med 55 miljoner kronor 2019 och med ytterligare 55 miljoner kronor 2020, vilket innebär en sammanlagd höjning med 20 procent.