Digitala läsarintäkter bakom DN:s vinstökning

Dagens Nyheter ökade resultatet med 15 procent till 116 miljoner kronor förra året. Det är de digitala läsarintäkterna som driver tillväxten.

De digitala intäkterna ökade med 25 procent under 2017, medan intäkterna från papperstidningen minskade med 4 procent. Det innebar att de totala intäkterna minskade med 1 procent och att marginalen landade på 8 procent.

De digitala abonnemangen ökade från cirka 80 000 i början av året till 120 000 i december 2017.

– Vi har medvetet valt att utnyttja framgångarna med digitala prenumerationer till att förstärka satsningarna på vår journalistik. En stor del av vinsten har återinvesterats i verksamheten. Vi har precis utökat vår redaktionella bemanning med 10 procent och vi kommer fortsätta att rekrytera. Jag är övertygad om att det finns ett starkt samband mellan ökad journalistisk kvalitet och den tillväxt vi ser i det totala antalet prenumeranter, säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski till DN.se.