Ny analys / Lokala mediers styrkor i USA

MEDIEVÄRLDEN PREMIUM

Amerikanska lokaltidningar kan utifrån uppfattas som traditionella och sena i omställningen. Men när två medieforskare lyfter fram lokaltidningar med upplagor under 50 000 exemplar och intervjuar ett stort antal branschföreträdare kommer en betydligt mer positiv bild fram. Och här finns en del bra strategiska idéer att hämta.

Läs Gunnar Springfeldts analys för Medievärlden Premium här (kräver inlogg).