Rekordsiffror för medieköpen – men dagspress backar

Mediebyråbarometern

Förra månadens medieinvesteringar slog all time high. Totalt gjordes medieköp för 1,65 miljarder kronor under oktober. Men dagspress-kategorierna fortsätter att backa.

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 0,7 procent under oktober relativt samma period föregående år. Det trots att oktober 2016 var den näst starkaste månaden i Mediebyråbarometerns historia.

Noteringen om 1,65 miljarder kronor från oktober 2017 är den högsta sedan mätningarna startades. Bäst gick det för kategorierna radio, utomhus/trafikreklam, DR/Annonsblad och internet.

Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer, ger sin förklaring till att medieinvesteringarna slår all time high:

”Vi befinner oss i en högkonjunktur, men det är inte den enda anledningen till den positiva tillväxten, utan det handlar även om att mediebyråernas erbjudande växer och utvecklas i en riktning som svarar mot annonsörernas behov.”

Men printkategorierna surfar inte på högkonjunkturens våg. Sämst gick det för mediekategorierna dagspress storstad och dagspress kväll som visar en negativ tillväxt om 21,4 procent respektive 21,3.