Annons: Mediedagen 2019
Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet. Foto: Theresia Viska

Journalistförbundet kräver att mediebranschen agerar efter #metoo

Morgonkollen

Efter alla avslöjanden om sexuella trakasserier och övergrepp kräver nu Journalistförbundet att mediebranschens aktörer tar ett gemensamt ansvar.

”Det är glädjande att alltfler kliver fram och pratar om sina upplevelser. Det är endast genom en öppen och orädd diskussion som strukturer kan förändras och mönster brytas. Men detta är inte ett arbete som Journalistförbundet kan genomföra ensamt. Vi efterlyser därför ett kraftfullt och gemensamt ansvarstagande från mediebranschens samtliga aktörer”, skriver Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling i en text på Dagens Arena.

Han avslutar texten med att skriva att Journalistförbundet kräver:

  • Insatser från branschens organisationer för att alla företag i mediebranschen ska leva upp till diskrimineringslagens skrivningar om aktiva åtgärder mot bland annat sexuella trakasserier.
  • En branschstandard för anlitande av produktionsbolag för att säkerställa rimliga arbetsförhållanden och en arbetsmiljö fri från trakasserier.