Ny analys / A och I för medieföretag

MEDIEVÄRLDEN PREMIUM

Artificiell intelligens har potential att beröra hela den journalistiska värdekedjan och dess betydelse i framtiden ska inte underskattas. Gunnar Springfeldt reder ut hur AI kan användas inom media och vilka möjligheter och risker som finns.

Läs Gunnar Springfeldts analys för Medievärlden Premium här (kräver inlogg).