Riksdagshuset och Riksbron sett från Strömbron. Foto: Camilla Svensk.

Medieföretag får lämna riksdagshuset efter regeländring

Riksdagsstyrelsen har beslutat att de medieföretag som har lokaler i riksdagshuset också måste ha kontor utanför riksdagshuset. Liberala Nyhetsbyrån (LNB) är ett av de medieföretag som sagts upp i samband med regeländringen.

I dag sitter Liberala Nyhetsbyrån på pressvåningen i västra riksdagshuset i Stockholm. Där finns fasta arbetsrum och studior för press, radio och tv som medieföretag erbjuds gratis. Någon förordning som reglerar tillhandahållandet av arbetslokalerna har saknats – fram tills nu.

2016 fattades beslut om en reglering och i maj i år – efter att medieföretagen fått ansöka – stod det klart hur tilldelningen av lokaler blir. 14 ansökningar beviljades i enlighet med förordningen. Två medieföretag fick avslag, däribland Liberala Nyhetsbyrån (LNB).

Svend Dahl är chef på LNB. Han vill inte kommentera de operativa förutsättningarna för LNB just nu. Däremot bekräftar han för Medievärlden att de sagts upp från lokalerna i riksdagshuset:

– Ja, det stämmer. Men varför man valt att utforma regelverket så är en fråga som du får ställa till Riksdagsförvaltningen.

Anders Hagquist, kommunikationschef på Riksdagsförvaltningen, i ett mejl till Medievärlden:

”Det finns flera kriterier i förordningen. Ett av dem är att man ska ha ett kontor utanför riksdagen. Detta beror på att riksdagen inte ska tillhandahålla ett företags dess ordinarie lokaler. Det är arbetsplatser att använda när man bevakar riksdagen, inte lokaler för företagets hela verksamhet. Riksdagen kan inte stå för ett företags hela lokalbehov och vara den adress där företaget har sitt säte. Lokaler tillhandahålls för övrigt utan kostnad för medieföretagen.

Av de som fick sin ansökan avslagen har ett företag hört av sig och undrat över proceduren för flytten.”