Bakslag för digitalmomsen

Det blev inget beslut om sänkning av digitalmomsen i dag. EU:s Ekofin-råd var oenigt vid förhandlingsbordet.

I dag möttes EU:s Ekofin-råd, där EU:s finans- och finansmarknadsministrar samlas, i Luxemburg. Bland annat diskuterades frågan om medlemsstaterna ska tillåtas att tillämpa samma reducerade moms för digitala medier som för tryckta.

Många förväntade sig att Ekofin-rådet skulle enas om det förslag som EU-kommissionen lagt fram. Men de skulle bli besvikna när rådet inte lyckades besluta om de förändrade momsdirektiven. Det eftersom Tjeckien motsatte sig förslaget, skriver Förläggareföreningen.

TU:s vd Jeanette Gustafsdotter tillhör de besvikna. Hon hade hoppats på ett klartecken för sänkning av digitalmomsen:

– Vi är självklart besvikna. På TU har vi jobbat hårt för sänkt digitalmoms. Bland annat genom att vi lämnade in en rättslig rapport till finansdepartementet under hösten. Nu ser vi fram emot att beslutet tas efter sommaren i stället.

Vad får det här för konsekvenser?

– Konsekvenserna är att implementeringen i Sverige kan dröja, säger Jeanette Gustafsdotter och fortsätter:

– Men med anledning av att finansdepartementet har bra underlag och har haft god tid på sig att utreda frågan samt ställt sig positiva till det så förväntar vi oss ett skyndsamt beslut. Detta är en ödesfråga för medierna.