Svenska sedlar Foto: Riksbanken

De får dela på 420 000 kronor

15 journalister får dela på 420 000 kronor som delas ut i form av stipendier av Stiftelsen Affärsvärlden för att främja svenskt näringsliv och näringslivsjournalistik.

Stipendierna ska främja svenskt näringsliv ”genom att stödja näringslivsjournalistiken i form av ekonomiska bidrag till utbildning och forskning till såväl lärosäten och lärare som till enskilda ekonomijournalister och skribenter”.

Totalt inkom 38 ansökningar från olika medier och enskilda journalister i Sverige. Av dem beviljades 14 ansökningar (15 personer) stipendier av ett sammanlagt värde av 420 000 kronor.

Årets Stipendiater:

Stellan Björk, bokprojekt om dynastier i Sverige.

Fredrik Björkman, studie sociala medier/Facebook i Burma.

Jacob Bursell, poddprojekt, radiobiografier om affärsfolk och entreprenörer.

Björn Hedensjö, bokprojekt om ledarskap och ekonomisk framgång.

Yasmine Härnebo Grapenwall och Stina Ollila, bokprojekt.

Therese Larsson Hultin, reportageserie om klass och etnicitet.

Peter Lundegårdh, studie om robotisering i Japan.

Sigrid Melchior, bokprojekt om hur EU bör reformeras.

Tomas Nilsson, kurs i aktieanalys.

Helene Rothstein, kurs webb-tv produktion.

Charlotta von Schultz, yrkes-VM i Abu Dhabi.

Henrik Svensson, kurs Petroleum Engineering.

Jon Åsberg, konferens On-line News Association, hur görs on-line lönsamt?

Hanna Österberg, konferens Social Media Week.