DN-medarbetare får dagsböter för brott vid ubåtsjakt

En journalist ur det reportageteam som stått åtalat för brott mot skyddslagen i samband med den uppmärksammade ubåtsjakten hösten 2014 döms för att ha befunnit sig på ett område som obehöriga inte får vistas på.

Journalisten döms av Södertörns tingsrätt för brott mot skyddslagen, rapporterar Nyhetsbyrån Siren. Påföljden blir 30 dagsböter.

Händelsen inträffade när reportageteamet bevakade ubåtsjakten i Stockholms skärgård i oktober 2014. Journalisten, en fotograf och en förare färdades med en båt i vattnet utanför amfibieregementet i Berga i Haninge kommun när militärpolisen gjorde ett ingripande mot dem. Enligt åtalet färdades båten innanför det aktuella skyddsområdets utmärkning. Ett område som är förbjudet för obehöriga att beträda, vilket tingsrätten anser att journalisten varit medveten om.

Även fotografen och båtföraren åtalades för brottet. Målet mot fotografen avskrevs dock i november förra året eftersom preskriptionstiden gått ut, men föraren döms nu också av Södertörns tingsrätt för brott mot skyddslagen.