Drönare. Foto: Pixabay

JK: Nej till lagförslag om drönare

Justitiekanslern (JK) avslår regeringens förslag om att tillåta privata drönare med kamera.

JK avslår lagförslaget om att drönare med kamera, som används i privat syfte, ska kunna användas från 1 augusti 2017.

Regeringen presenterade en promemoria med förslaget att drönare med kamera ska tas bort från kameraövervakningslagens tillämpningsområde och att personuppgiftslagens missbruksregel i stället ska tillämpas.

JK skriver i ett remissyttrande till justitiedepartementet att lagförslaget avslås med hänsyn till det begränsade underlaget som finns tillgängligt i dagsläget.