Annons: Mediedagen 2019

V-tab sparar in 100 tjänster

Minskade intäkter gör att Stampens tryckeribolag V-tab måste spara. 100 tjänster ska bort.

I första skedet handlar det om 45 tjänster under våren 2017 och ytterligare 55 tjänster efter sommaren. I dag finns det omkring 600 tjänster totalt i koncernen.

– Alla nivåer och alla anläggningar kommer att beröras, säger V-tabs vd Peder Schumacher.

Av de första 45 tjänsterna som ska sparas in är 38 grafiker och 7 tjänstemän. MBL-förhandlingarna kommer att starta i december.

Koncernen har under de senaste åren stängt ett antal anläggningar i bland annat Norrtälje, Halmstad, Örebro och Backa-tryckeriet i Göteborg. Men att fler tryckerier ska avvecklas är inte aktuellt enligt Peder Schumacher.

Vad händer om det kommer in fler uppdrag efter att ni har gjort nedbemanningen, har ni kapacitet att hantera det då?

– Vi säger aldrig nej till intäkter. Ökar vårt kapacitetsbehov så löser vi det, säger Peder Schumacher.