Annons: Mediedagen 2019

Print bromsar tappet

Mediebyråbarometern

Dagspress bromsar tappet i Mediebyråbarometern för september. I genomsnitt var tappet fyra procent, bara två procent mer än vad marknaden som helhet minskade.

Landsortspressen minskade sin försäljning via mediebyråer med 3,3 procent i september. Kvällspressen med 2,8 procent och storstadspress med 5,8 procent.

De totala annonsköpen via mediebyråer minskade med 2,1 procent jämfört med samma period i fjol.

– Medieinvesteringarna faller marginellt i september. Dock kan vi konstatera att förflyttningen från tryckta till digitala medier har mattats av. Denna utveckling har kunnat skönjas under de senaste sex månaderna, vilket även bekräftas under september. Printmedierna tappar endast 6,5 procent under september, medan internet endast ökar med 2,7 procent, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer i en kommentar.

Den kategori som ökade mest i september var utomhus som hade en tillväxt på över 20 procent.