Norrbottens Medias vd Mats Ehnbom se omorganisationen som ett måste för att på sikt klara konkurrensen från till exempel Facebook och Schibsted. Foto: Norrbottens-Kuriren

Så ska arbetet förändras för NSD och Kuriren

Två redaktioner ska bli en. Åtminstone i princip. Om läsarna märker något är det att tidningarna blir bättre. Det menar Norrbottens Medias vd Mats Ehnbom.

Läget för Norrbottens Media är inte akut. Att tidningarnas redaktioner nu ska slås samman beror inte på något sparbeting från högre ort. Fjolårets minusresultat beror engångskostnader kopplade bland annat till distributionsrörelsen och avgångsvederlag till den tidigare vd:n Erik Ranängen, enligt Mats Ehnbom.

Åtgärden är i stället en konsekvens av det framtidsarbete som pågått i bolaget i snart ett års tid.

– Vi måste prioritera våra resurser. Våra konkurrenter, Facebook, Google, Schibsted och ett antal gratistidningar erövrar våra annonspengar utan att bedriva någon lokal journalistik att tala om. Då har vi inte längre råd att åka med dubbla uppsättningar reportrar, säger Mats Ehnbom.

Från och med årsskiftet är planen att det ska finnas en större, gemensam, redaktion som jobbar för sajterna. Innehållet blir gemensamt men kommer att prioriteras annorlunda. Båda sajterna får dock en egen redaktör som får ansvar för respektive förstasida.

– Sedan kommer det att finnas en självständig printorganisation för respektive tidning också, säger Mats Ehnbom.

De tryckta tidningarna kommer att dras isär ännu mer än i dag tror han. Dels för att opinions- och ledarmaterialet kommer att behållas intakt som i dag. Dels för den besparing som den nya organisationen kommer att medföra ska ge större resurser till egen, unik, journalistik.

– Det säger sig självt att om vi till exempel inte skickar två team på Luleå Hockeys 30-tal bortamatcher varje säsong utan bara ett så sparar vi in massa resurser bara där.

Tidningarna i Norrbotten har olika karaktär. Norrbottens-Kuriren har sina flesta läsare i Luleå med omnejd. NSD är störst i övriga länet. Något den nya organisationen ska utnyttja.

– När det händer något stort i Kiruna blir det då kanske en helsida eller sidtopp i NSD som reportern i Kiruna skriver samtidigt som det kanske bara blir en förlängd notis i Kuriren som bygger på det som står på sajten.

Något problem att uppfylla Presstödsnämndens krav på 55 procent unikt innehåll ska det inte bli enligt Mats Ehnbom.

– Det är en självklarhet. Vi ligger med bred marginal över den gränsen i dag och det ska vi fortsätta att göra.

Båda tidningarna kommer att ha kvar en egen ansvarig utgivare och en egen nyhetsledning som fattar självständiga beslut. De kommer också, förutom det egna ledar- och opinionsmaterialet, att ha kvar en egen kulturredaktör, sportkrönikör och insändare/familje-sida.

Förändringarna ska vara genomförda från årsskiftet. Hur stora besparingarna kommer att bli är oklart. Men det kan handlar om ett antal miljoner, kanske ett tvåsiffrigt antal, enligt Mats Ehnbom. Han kan inte heller säga något om hur många anställda som kommer att beröras.

– Men det handlar om för oss att både minska kostnaderna och behålla rätt kompetens.