Annons: Mediedagen 2019

Mittmedia sparar in 130 tjänster

Mittmedia måste sänka sina kostnader med minst 130 miljoner kronor. Därför är nu planen att närmare 130 tjänster ska bort, merparten på redaktionerna.

I går, onsdag, fattade Mittmedias styrelse beslut om ett nytt stort sparpaket. För att nå lönsamhetsmålen för 2016 och inte minst 2017 ska kostnaderna sänkas med minst 130 miljoner kronor. Personalen informeras just nu om hur det ska ske.   

Främst handlar det om personalminskningar. Mittmedia och Promedia har efter sammanslagningen omkring 1 400 anställda. Av dessa ska enligt förslaget omkring 130 tjänster bort, en minskning med drygt 9 procent. Cirka 90 tjänster berör redaktionell personal. Efter nedbemanningen kommer koncernen att ha kvar drygt 560 journalister. Övriga besparingar kommer att genomföras framförallt inom stödfunktioner som administration, IT och ekonomi samt annonsproduktion.

Effektiviseringsåtgärderna kommer inte att påverka antalet titlar eller tryckerier inom koncernen. 

Arbetet med att ta fram den nya organisationen där verksamheterna i Promedia och Mittmedia integreras har pågått sedan årsskiftet. Nu kommer ledningen att sätta sig i förhandlingar med respektive fack. Målet är att samtliga förändringarna ska vara genomförda under 2016.

Det kommer inte att bli något generellt program med vederlag eller arbetsbefriad uppsägningstid. I först hand kommer uppsägningar att ske på grund av arbetsbrist. Men företaget kan göra enskilda överenskommelser i vissa fall.

Peterssohn: ”Därför måste vi spara”

Så slår sparpaketet på tidningarna