Qviberg fick rätt mot SvD

Finansmannen Mats Qviberg hade rätt. Svenska Dagbladet bröt mot god publicistisk sed. Det har PO och PON nu slagit fast.

Svenska Dagbladet publicerade i mars i fjol ett antal artiklar om finansmannen Mats Qviberg i samband med turerna kring HQ-härvan.

I artklarna menade Mats Qviberg att SvD från motparten förmedlat ett antal starkt nedsättande påståenden om honom och hans son. 

1. Att de var lögnare.

2. Att anmälaren var vansinnig, det vill säga sinnessjuk.

3. Att han och hans son var brottsliga, samt

4. Att han hade utnyttjat sin son för att ljuga för han räkning, dessutom i ett rättsligt sammanhang.

Påståendena var enligt Mats Qviberg ogrundade och sanningslösa och inte objektivt och ordentligt underbyggda. Dessutom framfördes dessa i svepande och generella termer, på ett sätt som gjorde att anmälaren svårligen hade kunnat försvara sig mot dem.

Publiceringen hade lett till en mycket stor anseendemässig och ekonomisk skada. Såväl rent privat som i Mats Qvibergs roll som entreprenör, ägare och styrelseledamot i sin affärsverksamhet.

Han reagerade också på att tidningen publicerat dessa uppgifter utan att ge honom möjlighet till ett samtidigt bemötande.

PO menar att det absolut fanns ett nyhetsvärde och allmänintresse i att anmälaren händelserna kring HQ-härvan men att tidningen borde antingen ha avstått från motpartens kommentar eller givit anmälaren en möjlighet till samtidig kommentar. ”Tidningens försök att kontakta anmälaren är mot bakgrund av de anklagelser som riktas mot honom, inte tillräckliga.”

PO:s slutsats är att Mats Qviberg utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada och att SvD därför inte kan undgår pressetiskt klander. PON går på samma linje och klandrar Svenska Dagbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.