Bonnierförlagen och Berättarministeriet i samarbete

Planerar långsiktigt samarbete för att stärka ungas skrivande.

”Bonnierförlagen har stöttat Berättarministeriet från idé till en verksamhet med tre skrivarverkstäder som har tagit emot över 17 000 barn som gått något av våra program. Genom samarbetet med Bonniers familjestiftelse och Bonnierförlagen kommer vi möjliggöra att än fler barn kan erövra det skrivna ordet. Nu ser vi gemensamt fram emot expansionen i Göteborg.” säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet, i ett pressmeddelande.

Syftet med stiftelsen Berättarministeriets verksamhet är att ”på ett lustfyllt och kreativt” väcka barn och ungas intresse för språk och skrivande genom sina skrivarverkstäder i socioekonomiskt utsatta områden. Visionen är att, genom att öka ungas självsäkerhet i språket, förbättra deras chanser att aktivt kunna delta i samhällslivet. Berättarministeriet finansieras i en samverkansmodell mellan kommun, näringsliv och den ideella sektorn.

Hans-Jacob Bonnier, ordförande i Bonniers familjestiftelse, är glad över samarbetet:

”Familjestiftelsens fokus är att stärka alla individers möjlighet att delta aktivt i det demokratiska samtalet. Kunskapssamhället skapar fantastiska möjligheter, men vi riskerar också att många lämnas utanför. Vi är glada över att kunna bidra till Berättarministeriet, som med sitt arbete stärker ungas delaktighet i kunskapssamhället och samtidigt utvecklar den lust som finns i språk, berättande och läsande.”