Kvällspressens tapp: 39 procent

Mediebyråbarometern

I november minskade mediebyråernas investeringar i kvällspress med 38,9 procent jämfört med samma månad i fjol.

Kvällspressens ackumuleade tapp i år är 36,1 procent. Printkategorierna sammantaget backar med 14 procent. Storstad med 12,7 och landsort med 12,1 procent.

Totalt ökade investeringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 9 procent under perioden till cirka 1,4 miljarder kronor. Den ökningen beror till stor del på att november 2015 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2014.

”De ökningar vi kan se under november är med stor sannolikhet rena periodiseringseffekter. Bland de tryckta medierna finns dock ingen periodiseringseffekt eftersom de faktureras dagligen, och under november tappar samtliga av dessa kategorier. Många annonsörer laddar inför julen och jag ser med spänning fram emot att se hur medieinvesteringarna utvecklar sig under december. Den 12 januari publiceras nästa mediebyråbarometer och vi kommer då att summera och analysera 2015”, säger Sveriges Mediebyråers vd Staffan Slörner i en kommentar. 

Även Sök minskade kraftigt i november, med 20,4 procent. 

”För andra året i rad tappar mediebyråerna andelar på sökmarknaden. Detta beror på en kombination av primärt tre saker. För det första, skärpt konkurrens från specialistbyråer. Det handlar även om en outsourcing av sök-tjänster hos mediebyråerna till bolag inom de egna koncernerna. Och, för det tredje, beror detta på ett stort inflöde av mindre företag som inte använder sig av mediebyråer”, säger Jochum Forsell, vice vd IUM, i en kommentar.