Kerstin Neld: ”Vi välkomnar domen”

Sveriges Tidskrifter är kanske den branschorganisation som har drivit tryckerimomsfrågan hårdast. Vd Kerstin Neld välkomnar HD:s dom.

– Naturligtvis tycker vi att det är väldigt roligt att Högsta domstolen har gått på vår linje. 

– Sedan får vi se vad det innebär i praktiken för förlagen. Alla har inte samma situation, utan rättsläget kan skilja sig åt mellan medlemsföretagen. 

Sveriges Tidskrifter analyserar just nu domen, tillsammans med sina juridiska rådgivare på Svalner. Efter årsskiftet räknar man med att kunna skicka ut en rekommendation till medlemmarna. 

– Alla tryckerier har inte råd att betala tillbaka momspengarna. Det kommer antagligen att bli en del tryckerier som går i konkurs, och då blir det svårt för förlagen att få tillbaka några pengar. I de fallen kan det bli så att man får vända sig till Skatteverket, och kan slippa betala. 

– Jag har i alla fall gott hopp om att det i slutändan ska bli så att förlagen kommer skadeslösa ur hela den här härvan, säger Kerstin Neld.

TU om momsdomen – tråkigt men förväntat
Gunnar Loxdal