Annons: PP Pension

Norran slutar skicka artiklar till intervjupersoner

Eftersom utvecklingen att både privatpersoner och företag vill styra över texternas innehåll eskalerar har Norran nu infört en ny policy.

Den nya policyn är att inga texter lämnar redaktionen innan publicering, och att den som vill få kolla sina citat får dem upplästa i telefon eller skickade som mejl, men då endast citaten. Undantaget är intervjupersoner som pratat om personliga och känsliga saker.

”De försök som görs för att styra vår bevakning och hur vi formulerar oss är något som går stick i stäv med vårt uppdrag som fri press. Läsarna ska alltid vara våra enda uppdragsgivare”, skriver Norrans deskchef Sofia Högberg på norran.se.

Enligt henne vill intervjupersoner allt oftare ändra språket eller ”tonen” i artiklarna, även i de delar som inte är citat, och texter skickas vidare till personer som inte förekommer i texterna för kontroll. 

”Vår bild av denna trend är sorgligt nog inte att den uppstått främst på grund av att många är rädda att bli felciterade utan därför att man är rädd att få kritik från den egna organisationen. Något som blir tydligt inte minst genom att ju högre upp i hierarkin den man intervjuar är, desto mer sällan önskar intervjupersonen att läsa”.