Annons: Mediedagen 2019

Mittmedia siktar på 100 digitala annonsmiljoner

Mittmedia har ökat sina digitala annonsintäkter med 77 procent och andelen till 15 procent av de totala annonsintäkterna.

Mittmedia har ökat sina digitala annonsintäkter med 77 procent januari – september i år jämfört med samma period förra året. Koncernen mål är att nå 100 miljoner i digitala annonsintäkter i år.

”Vi fo?rso?ker fira den uppa?tga?ende digitala kurvan snarare a?n att so?rja den neda?tga?ende kurvan fo?r betaltidningarna. Vissa arbetar fokuserat med ba?da delarna mer separerat, vi har valt att se det som en omvandling. Lokalt a?r det samma kunder, samma pengar och i grunden samma marknadsfo?ringsbehov som ska lo?sas pa? helt nya sa?tt nu”, sa?ger Mittmedias företagsmarknadschef Peter Karlsson.

Na?r det ga?ller andelen digitala annonsinta?kter ligger Mittmedia i topp bland landsortstidningarna med 15 procent, ta?tt fo?ljd av NT-koncernen på 14 procent. 

”15 procent a?r bra men 85 procent a?r fortfarande analoga, och det a?r inte sa? att vi har 10 a?r pa? oss.”, säger Peter Karlsson.

Andelssiffran blir givetvis ho?gre ju sa?mre det ga?r fo?r print men flera koncerner, som Promedia och Hallpressen, betonar att deras o?kning besta?r just av en digital o?kning, da? de lyckats ha?lla uppe printinta?kterna i a?r. 

Aftonbladet ligger i en klass för sig bland dagstidningarna. Tidningen hade digitala inta?kter pa? 547 miljoner kronor de tre fo?rsta kvartalen, och av dessa sta?r annonsinta?kterna fo?r cirka 500 miljoner enligt Medieva?rlden Premiums uppskattning. Det inneba?r att Aftonbladet har ho?gre digitala annonsinta?kter a?n alla storstadstidningar och morgontidningar tillsammans. 

Hela rapporten finns på Medievärlden Premium.