Annons: Mediedagen 2019

Dagens Nyheter genomför kraftig prishöjning

En årsprenumeration på Dagens Nyheter kommer på många orter att kosta 6 957 kronor efter nästa prishöjning.

DN höjer prenumerationspriserna för papperstidningen i hela landet. Priserna för de digitala abonnemangen kommer däremot inte att höjas.

Prishöjningen slår olika på de olika zoner företaget delat in Sverige i: 

I Stockholm höjs priset för en årsprenumeration med 11 procent från till 3 603 till 4 048 kronor. Månadspriset höjs från 292 till 324 kronor.

Dyrast blir tidningen i den så kallade Zon 9 där Malmö, Ystad, Kristianstad, Växjö, Lidköping, Östersund, Uddevalla och Örnsköldsvik ingår. En årsprenumeration i dessa områden kommer att kosta 6 957 kronor. För autogirokunder i dessa områden blir det nya priset 578 kronor/månad, en ökning med cirka 18 procent.

Andra zoner med höga priser är zon 7 (bland annat Luleå) där tidningen kommer att kosta 536 kronor/månad för autogirokunder och zon 8 (bland annat Skellefteå) där tidningen kommer att kosta 545 kronor/månad för autogirokunder.

I Zon 10, Gotland, har Dagens Nyheter övergått till postdistribution och där höjs priset bara med 3 procent till 4 935 kronor.

De nya priserna börjar gälla 28 oktober. 

Medievärlden har sökt ansvariga på Dagens Nyheter för att få en kommentar till den nya prisstrategin.