Riksdagen klubbar nya fotolagen

Idag kommer riksdagen besluta att den nya lagen "Kränkande fotografering" ska införas.

Oppositionen ställer sig bakom regeringens lagförslag, men med reservationen att den borde få en tidsbestämd uppföljning:

”Medierna är lite rädda för det här, eller känner en osäkerhet. Och det är därför jag tycker det är bra att vi gör en tidsbestämd uppföljning och utvärdering. I propositionen säger regeringen att det ska följas upp, men inte att det finns en tidsbestämd uppföljning och utvärdering, och därför lade vi en reservation från S, V och MP i Konstitutionsutskottet”, sade Helen Peterssohn (s) i debatten.

Voteringen i riksdagen börjar idag klockan 16.

Lagen kommer att införas 1 juli i år.

Se debatten nedan:


Mer information om lagen