Annons: PP Pension

Krönikör/pappa i blåsväder

Redaktionschefens pappa skriver kolumner som ledarsidan tar avstånd från och skickar hånfulla mejl till andra kolumnister.

Gunilla Persson, redaktionschef och ansvarig utgivare på Östran/Nyheterna, har anlitat sin far, Bo S Persson, som krönikör i tidningen. 

I tisdagens krönika skrev Bo S Persson att ”håll ariska rasen ren” var en god tanke, som sedan blev fel. Reaktionerna på krönikan fick ledarsidans chef Peter Akinder att ta avstånd från kolumnen i ett ledarstick i dagens tidning.

”På förekommen anledning vill ledarredaktionen göra tydligt att vi självfallet inte delar kolumnisten Bo S Perssons uppfattning, som framfördes på sidan nio i tisdagens Östran och Nyheterna. Exempelvis kan vi, till skillnad mot Persson, inte se något som helst välmenande syfte eller god avsikt bakom uppmaningen ”Håll den ariska rasen ren från främmande inblandning”, skrev han.

– Fristående kolumner som publiceras i andra delar av tidningen än på ledarsidan har jag inget ansvar för. Jag kan försäkra att ledarsidan fortsatt, och med stor stolthet, är oberoende socialdemokratisk, säger Peter Akinder till Medievärlden.

Har många läsare hört av sig till dig?

– Jag skriver ”På förekommen anledning”.

I en tidigare krönika skrev Bo S Persson ”till girighetens lov”. En annan av tidningens kolumnister svarade med att raljera över girighet i sin lördagskolumn. Kolumnisten blev sedan uppkallad till redaktionschefen Gunilla Persson och fick också motta ett mejl från Bo S Persson, som spekulerar i hans mentala kapacitet, med formuleringar som: ”.. det kunde handla om en undermånlig mental kapacitet. Ren stupiditet, således. Men jag tycker att det vore förnedrande för dig att hänvisa till antingen anafalbetanism eller stupiditet som ursäkt.” Mejlet avslutas med: ”Jag kämpar emellertid på och avskyr alla svamlare, pladdrare och lögnare. Har du något att säga till ditt försvar?”

Gunilla Persson säger att situationen hon hamnat i är problematisk.

– Det här är ingen bra situation. Just för att jag blir misstänkliggjord på det här sättet. Det har blivit ett problem för mig.

Har Bo S Persson blivit en belastning för tidningen?

– Han har skrivit kolumner i tidningen i ett halvår ungefär. Jag är nöjd med det, och i den händelse någon tyckte illa vara med det, och tyckte det var obehagligt att prata med mig, kunde man prata med andra på redaktionen har vi sagt.

– När det gäller om det är en belastning för mig att min pappa är kolumnist: det sätter mig i ett lite svårt läge. Jag äger inte bilden av hur det uppfattas eller hur jag uppfattas. Upplever man att jag tar någons parti är det svårt att göra något åt det.

Vad handlade det här mötet med den andra kolumnisten om, var det att du försvarade din pappa?

– Om jag som utgivare har möte med personer som skriver i tidningen är det helt normalt. Vi har ju ingen tradition av att vara offentliga på redaktionen när det gäller samtal med skribenter. Så jag vill inte kommentera det. 

Varför anlitade du din pappa som kolumnist?

– För att det varit ett önskemål från redaktionen under många år att öka antalet kolumnister i tidningen.

Men varför han?

– Han har skrivit i tidningar förut, i Metallarbetaren och Finanstidningen. Vi försöker ha en bredd i tidningen. Vi har 6 – 7 externa krönikörer och ungefär lika många interna. Varför vill man ha kolumnister? Av samma skäl som andra tidningar. Vi har försökt tänka att vi ska ha dem spridda i ålder och var man är i livet.

– Och det kom inte en enda invändning när jag presenterade honom som kolumnist. Så det har inte kommit upp internt. Och det kan man ju vara besviken över.

Tycker du att det är ok att skicka ett sådant här brev till en av tidningens medarbetare?

– Det vill jag egentligen inte kommentera. Jag är redaktionschef med personalansvar och utgivare, och just nu sitter vi i nedskärningsförhandlingar, vilket orsakar viss turbulens.

Det måste vara svår balansgång, eftersom kolumnister gärna ska sticka ut hakan?

 – Ja, att ge plats åt fler röster i Kalmar län är vårt existensberättigande. Och just att en av dem är en släkting till mig blir ju problematiskt, även om jag inte tror att jag är den första ansvariga utgivaren som har en släkting som skriver. Man får fundera på om det är värt den extra rösten i tidningen när det får sådana konsekvenser.