Annons: Mediedagen 2019

Tankesmedjan kritiseras av GRN

Det är tredje gången sedan 2010 som Sveriges Radios satirprogram kritiseras för bristande opartiskhet.

Inslaget i Tankesmedjan i P3 drev med en riksdagsledamots debattartikel om att ålderstesta ensamkommande flyktingbarn. Programledarna diskuterade tänkbara metoder för ålderstester och en av dem menade att man borde ”testa psyket på människor som ska skriva debattartiklar i DN”. Programledaren frågade sig om den namngivne riksdagsledamoten verkligen var ”frisk nog att få påverka opinionen, och borde vi döma honom som tillräknelig eller avfärda honom som en ensam galning”.

Granskningsnämnden för radio och tv bedömer att kommentaren om riksdagsledamotens sinnestillstånd var mycket långtgående och framstod som ett person­angrepp. Inslaget brister därför i förhållande till kravet på opartiskhet, men bristen anses inte så allvarlig att den strider mot kravet på opartiskhet då vida ramar gäller för vad som får sägas i ett satirinslag, samt att utgångspunkten för inslaget var ett debattinlägg av riksdagsledamoten.