Annons: Mediedagen 2019

Kalla fakta och TV4 Nyheterna ”osakliga”

Kritiseras men frias av Granskningsnämnden för bristande saklighet.

Den huvudsakliga grunden för Kalla fakta-avsnittet, där Statens medieråd kritiserades, utgjordes enligt Granskningsnämnden för radio och tv av en felaktig bild av medierådets uppdrag.

Statens medieråd har nämligen inte i uppdrag att granska eller utöva tillsyn över datorspelsbranschen, och granskningsfunktionen är därmed ej satt ur spel ”genom ett allt för nära samarbete med intresseorganisationen Dataspelsbranschen.”

Det kritiserade inslaget i TV4 Nyheterna utgjordes till stor del av tidigare sänt material från Kalla fakta.

Enligt GRN brast programmen i förhållande till kravet på saklighet – dock inte så allvarligt att de kan anses strida mot saklighetskravet.