Avtalet kan bli klart nästa vecka

Morgonkollen

Fortfarande slipar parterna vissa skrivningar. Men det finns en förhoppning om att det ska vara klart nästa vecka.

Avtalen mellan SJF och Medieföretagen löpte ut sista mars men har fortsatt att gälla då ingen av parterna har sagt upp dem.

Som Medievärlden tidigare har rapporterat är det inte oenigheter när det gäller sakfrågor som försenat arbetet utan det beror på att det är ett tidskrävande arbete att gå igenom alla skrivningar och protokoll. 

– Det är viktigt att det blir rätt. Förhoppningen är att allt ska vara klart i nästa vecka, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet i ett pressmeddelande.