Annons: Mediedagen 2019

SR får böta för reklam

SR måste betala 50 000 kronor i straffavgift till staten för att otillbörligt ha gynnat kommersiella intressen.

Det var programmet Meny i P1 som 2009 upprepade gånger nämnde titeln på en bok med recept och även var boken kunde inhandlas.

Kammarrätten finner att inslaget om boken ”otillbörligt gynnat ett kommersiellt intresse genom upprepade omnämnanden av bokens titel tillsammans med information om var boken kunde inhandlas.”