Annons: Mediedagen 2019

MU bildas i vår – TU renodlas

En ny, bred, branschorganisation ska bildas i vår. Samtidigt utreds vad framtidens TU ska göra. (Uppdaterad)

Den nya organisationen ska bildas under andra kvartalet och vara på plats under andra halvåret 2012, enligt planen. Namnet är inte bestämt men  arbetsnamnen har varit Utgivarna och Medieutgivarna. Till en början ska den vara en paraplyorganisation med tre anställda. 

Visionen är ”en bred branschorganisation som med en stark och trovärdig röst kan företräda sina medlemmar gentemot omvärlden. En branschorganisation som är expert på utgivning med fokus på branschgemensamma ämnen inom juridik, opinion, politik på nationell och internationell nivå”. 

Konsulterna avslutade sitt arbete i december, och nu pågår direkta samtal mellan parterna. Huvudintressenterna har varit public service-bolagen, TU, Sveriges Tidskrifter TV4 och andra privata tv- och radiobolag.

– Sedan är det inte säkert att alla kommer att vara med, men min uppfattning är att uppslutningen kring vikten av att vi samarbetar är stor, säger TU:s ordförande Tomas Brunegård.

– För TU:s medlemmar är det viktigt både med en bred samverkan för att flytta fram positionen och öka tyngden i utgivarfrågorna med den nya organisationen, och att utveckla TU:s kärnfrågor i en renodlad branschorganisation.

Parallellt pågår arbetet med att omforma TU till en renodlad branschorganisation som driver kärnfrågor som juridik, opinionsbildning, publicistik och branschens långsiktiga utveckling. En annan fråga som diskuteras är om TU ska vara en organisation för tryckeri- och distributionsbolag i framtiden. Organisationen ska bli ”smalare och vassare”.

– Målet är lägre medlemsavgifter, för att följa dagstidningarna och deras verksamhet. Om de drar ner måste vi automatiskt följa efter. Det är ett resultat av det som händer i omvärlden, säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

I höstas fick Jon Goland, chef för Innovation & Utveckling och informationschefen Henri Pagot lämna TU, samtidigt som två konsulter förlorade sina uppdrag och lokalytan minskades med 40 procent.

– Så vi har gjort en bit på vägen, men vi har en bit kvar också. Nu ska vi fråga medlemsföretagen vad som är det absolut viktigaste för dem. 

Blir det färre anställda på TU när ni är klara?

– Det är ofrånkomligt om man bestämmer sig för att en kärnverksamhet inte behövs. Sedan finns det kärnverksamheter som absolut inte kommer att röras, som PO-PON. 

– Det är medlemmarna som ska säga vilka verksamheter de vill ha. Det är ett helt förändrat medieklimat, då måste också branschorganisationen förändras.

Vilka kärnfrågor TU ska ägna sig åt och vilka organisationen ska vara till för kommer att diskuteras med medlemmarna inför nästa styrelsemöte 10 februari. TU:s ordförande Tomas Brunegård, vd Jeanette Gustafsdotter och chefsjurist Per Hultengård kommer att åka runt i landet och träffa medlemmarna på informationsmöten med start nästa vecka i Stockholm.

Beslut om MU och framtidens TU tas på TU:s årsmöte i Göteborg 8 mars.

TU:s framtid avgörs i mars

Tomas Brunegård: Därför behövs en ny utgivarorganisation