Annons: Mediedagen 2019

Tidningen Vi räddar Nummer

Tidningen Vi blir ansvarig utgivare för Riksteaterns nättidning Nummer.

Enligt Nummers hemsida har det rått ovisshet om teatertidningens framtid, men nu har de fått en fin julklapp i och med att Tidningen Vi går in som ansvarig utgivare. De kommer också att bestämma över det redaktionella innehållet. Anna Hedelius stannar dock kvar på chefredaktörsstolen och Riksteatern står kvar som ägare.

Tidningen Vi tar över redaktionellt ansvar den 1 januari. I dagsläget har Nummer.se cirka 22 000 unika besökare per månad. Nummers nyhetsbrev når omkring 17 000 prenumeranter.