Därför har Expressen klandret på löpet

– Vi försöker utveckla nya presentationsformer för PON-klander, säger Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.

Ska ni fortsätta publicera klander på löpet?

– Först ska vi utvärdera detta försök. Expressen har tidigare, vid några få tillfällen, redovisat ursäkter på löpsedeln men då har det nog handlat om exceptionella uppgörelser som den med exempelvis Harry Schein om ”sexturist”-publiceringen. Så är det inte i dag. Vi ansåg att det var rätt att berätta om brottsmisstanken mot Ola Lindholm, han dömdes ju också senare, men när nu PON ändå fäller oss är det en bra möjlighet att rita ut klandret mer synligt och se om tiden är mogen för ett mer modernt förhållningssätt till PO och PON.

Blir det i så fall alla klander?

– Vi får se, man måste nog ha ett helhetsperspektiv: det räcker inte med att bara börja berätta om fällningar på löpsedeln, ska redaktioner och allmänhet ta klandren på allvar måste de kunnas läsas och då måste besluten skrivas kortare och dessutom redigeras ut mer lättillgängligt.

– Medierna måste också bli mer transparenta och, åtminstone ibland, vara beredda att redovisa PO-anmälningar. Jag tror att detta blir till en överlevnadsfråga för det självsanerande pressetiska systemet.

Vilken typ kan vara aktuella?

– Jag tycker att vi ska börja med att diskutera hur klander ska presenteras. Jämför med Aftonbladet i dag – där återges också en fällning, men på ett helt annat sätt än i Expressen. Vem gör rätt? Ska man rita ut materialet som i Aftonbladet eller Expressen? Det är den första diskussionen, och jag kan inte påstå att vi är säkra på hur vi ska göra. Vi prövar oss fram.

Varför finns det en hänvisning till din blogg och en kommentar från dig i tidningen?

– Därför att PON-beslut inte ger en helhetsbild och därför att det kan vara intressant för publiken att få fällningen analyserad. Klander är ju, som många gånger konstaterats, bara tycke och smak och en fällning blir därför till ett debattinlägg om pressetik. Men ofta till intressanta debattinlägg, och då kan det ibland vara rimligt att sätta besluten i sammanhang.

Handlar det om att du vill ha sista ordet?

– Det handlar om att Expressens läsare själva ska kunna bedöma fallet så bra som möjligt. Jag vet ju mer om det än PO och PON, de har exempelvis ingen som helst kunskap om vårt publiceringsunderlag. Fast: det här är också ett försök, vi vill ju skapa uppmärksamhet kring PON-klander. Men om det inte finns något intresse för att utveckla pressetiken, då kan vi enkelt återgå till att hälla in långa, svårlästa klanderbeslut som ingen ser eller orkar ta sig igenom. Då blir dock PO och PON helt irrelevanta över tid, och det tycker jag vore olyckligt. Bättre att försöka försvara systemet.

 

PON-klandret på löpet