Annons: Mediedagen 2019

Speldomen: Gerdin och Sjöberg frias

Svea hovrätt friar Aftonbladets tidigare chefredaktör Anders Gerdin och Expressens tidigare chefredaktör Otto Sjöberg.

De stod åtalade för att ha brutit mot lotterilagen för att de publicerat spelannonser från utländska spelbolag.

Under rättegången hävdade åklagaren att bestämmelserna i lotterilagen klarar EU-domstolens krav för att inskränkningar i de fria rörligheterna är acceptabla. 

Men Svea hovrätt anser att de medverkansregler som åklagaren lutar sig mot inte kan ha ett så vidsträckt tillämpningsområde som gjorts gällande. Därför omfattar inte det straffsrättsliga regelverket att genom annonser i dagspress främja deltagandet i ett otillåtet svenskt lotteri.

”Slutsatsen av hovrättens överväganden blir därför att straffbestämmelsen i 54 § lotterilagen innebär att den som främjar sådana spel som annonserna i målet rör och som anordnas i en annan medlemsstat i EU kan bli föremål för strängare påföljder än den som främjar sådana spel som anordnas i Sverige utan tillstånd. Detta innebär att straffbestämmelsen i behandlat avseende strider mot EU-rättens diskrimineringsförbud. Bestämmelsen kan därför inte tillämpas mot Otto Sjöberg och Anders Gerdin. Tingsrättens domar ska följaktligen upphävas och åtalen ogillas.”, skriver Svea Hovrätt.

Thomas Mattsson: Principen är viktigare än pengarna

Otto Sjöberg: Utvecklingen visar på behovet av nya regler

Åklagaren: Därför ska Otto Sjöberg och Anders Gerdin fällas