Annons: Mediedagen 2019

Svagheter och styrkor hos Adobes Ipadverktyg

Morgonkollen

Adobes Digital Publishing Suite (DPS) skapar en för strikt struktur. Den färdiga produkten blir mycket stel och tar inte tillvara de möjligheter som finns hos Appels Ipad. Det har medieanalytikern Olle Lidbom kommit fram till efter en längre test av verktyget.

På sin blogg Vassa Eggen skriver han utförligt om sina erfarenheter av Adobes DPS.

Han är kritisk till mycket:

• Navigeringen fungerar inte tillfredsställande.

• Det går inte att göra pop-up-rutor.

• Begränsad koppling till html-filer.

• Total brist på dynamik och aktivitet då man snarare bygger på objekt än flöde.

• Omständlig att varje ny sida måste vara ett nytt Indesign-dokument.

Men han anser också att mycket av detta inte är Adobes fel. De har på kort tid tagit fram ett verktyg som branschen skriker efter.