Annons: Mediedagen 2019

Han leder Herencos digitala satsning

Herencoägda Hallpressens satsning på digitala medier kommer att omfatta samtliga tidningar i koncernen. J-nytts grundare Daniel Bacelj leder den nya utvecklingsavdelningen.

Hallpressen har idag inga nyhetssajter, med undantag för J-nytt som koncernen köpte 2007.

Nu bygger koncernen en utvecklingsavdelning för digitala medier som ska ledas av Daniel Bacelj, en av grundarna av J-nytt.

– Hallpressen ska satsa digitalt. Det är ett stort och viktigt steg. Vilka sajter och tjänster vi ska göra vet vi inte, men vi kommer att jobba mot att bli ett av de mest lönsamma medieföretagen i Sverige digitalt, säger han.

– Alla tidningar tillsammans bildar en väldigt bra plattform för nya affärer. Vi har ungefär 400 000 läsare om vi räknar tidningarna och J-nytt.

Går det att säga något konkret ni ska göra?

– Det är ett ganska oskrivet blad. Vi ska börja med att samla den kompetens som finns. Sedan blir det både tyngre fartyg och snabbare båtar, både långsiktiga och snabba projekt.

Ska ni göra någon gemensam nyhetssajt för tidningarna?

– Vi har inte kommit så långt i arbetet att vi kan säga något om det.

Kommer Hallpressen att lansera fler nyhetssajter än J-nytt?

– Det är också för tidigt att svara på.

Ska ni kolla på läsplattor och mobilappar?

– Vi kommer nog att avvakta lite. Men att mobila lösningar kommer att ha en viktig roll i vår utveckling, det är jag säker på.

Daniel Bacelj börjar sitt nya jobb 14 februari. Hans roll blir att skapa ett team och sedan bygga projektgrupper inom Hallpressen.  Men det är inte bara projektgrupperna som ska involveras, utan alla som jobbar inom koncernen ska börja tänka digitalt nu.

– Det finns väldigt mycket kompetens i koncernen.