Pengarna strömmar till landsortstidningarnas sajter

Tredje kvartalet ökade annonsintäkterna för landsortstidningarna med 26 procent. Storstadstidningarna som grupp står däremot stilla, visa TU:s internetbarometer.

Morgontidningar i storstad hade i stort sett oförändrade intäkter på internet jämfört med samma period 2009.

De flesta storstadstidningarna ökade sina intäkter, men resultatet dras ned av enstaka storstadstidningar. (kvällstidningarna finns inte med i statistiken)

Totalt uppgick internetannonseringen till 92 miljoner tredje kvartalet, varav 53 miljoner till storstadstidningarna och 39 miljoner till landsortstidningarna.

Den sammantagna ökningen för de 60 morgontidningarna som är med i TU: Internetbarometer var 10 procent.

”Hittills i år har morgontidningssajternas annonsintäkter ökat med 15 procent och om återväxten fortsätter kan sajterna återhämta de tappade annonsintäkterna från krisåret 2009. Den positiva vändningen kom visserligen redan under sista kvartalet förra året, men trots det minskade morgontidningssajternas annonsintäkter sammantaget med 12 procent under 2009”, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU, i ett pressmeddelande.

TU:s Internetbarometer

TU:s Internetbarometer som redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter. Kvällspressajterna ingår inte i statistiken.