Annons: Mediedagen 2019

Unga journalister mår dåligt

Mer än var tredje ung finländsk journalist har sökt hjälp för utbrändhet. Och var fjärde uppger att han eller hon använt sömntabletter eller antidepressiva medel.

Det framgår av en undersökning från Finlands Journalistförbund.

– För tio år sedan angav färre än fem procent att de upplevt allvarlig utbrändhet, så det här ser mycket illa ut, kommenterar chefen vid Arbetshälsoinstitutet  i Helsingfors Anneli Leppänen.

Hittills har närmare 600 journalister svarat på förbundets undersökning om hur de trivs på jobbet. De flesta är mellan 26 och 35 år och kartläggningen gäller just unga journalister.

Omkring hälften av de svarande är frilansare eller inne i vikariesvängen. Så många som fyra av tio frilansare uppger att de tagit läkemedel mot depression eller sömnlöshet. Även vikarierna äter tabletter i högre utsträckning än de fast anställda.

Man räknar med att runt 18 procent av finländarna i något skede av livet drabbas av depression.

Sett mot det talet är de unga journalisternas höga siffror vad gäller depression och utbrändhet verkligen oroande, säger överläkare Katinka Tuisku vid Arbetshälsoinstitutet till finländska journalistförbundets tidning.
Som en orsak till de här problemen anges, att färre medarbetare nu förväntas göra mer än tidigare.

Vad gäller vikarierna förbereds i Finland en lag, som skulle göra det omöjligt att lägga vikariat till vikariat om det kan påvisas att ett permanent behov av arbetskraft föreligger.

Sören Viktorsson, Helsingfors